بن‌گاه یک کارگروه غیرانتفاعی است که در سال ۱۳۸۳ به عنوان انتشارات هنری آغاز به کار کرد و در چند سال اخیر به پروژه گسترده‌تری از همکاری گروهی از هنرمندان تبدیل شده‌است.
از سال ۱۳۹۰ بن‌گاه در کرشت، روستای کوچکی در اطراف تهران، یک فضای استودیویی فراهم کرده است. استودیو به صورت یک فضای کارگاهی در اختیار هنرمندانی مشغول به هنر معاصر، برای پروژه‌های شخصی و تعاملی قرار می‌گیرد.

هسته‌ی بن‌گاه: شهرزاد چنگلوایی، هدیه احمدی، مسعود بخشی، محمود بخشی

دوستان بن‌گاه: سارا کمالوند، هما دلورای، فهیمه فخاری، الهام اعلا، آرش علی‌آبادی، ایمان راد، احسان احتشامی، امین بداغی