برنامه آبان ۹۵

برنامه بن‌گاه، رویدادهای یکروزه‌ و گاه به‌گاهیست در استودیوی بن‌گاه در کرشت، جایی که کارگروه بن‌گاه و دوستان کارهایشان را به نمایش می‌گذارند، نمایش فیلم‌ها و ویدیوهای تجربی دارند و به گفتگوهای دوستانه درباره هنر می‌پردازند.
کارهایی که در برنامه بن‌گاه به نمایش گذاشته می‌شوند حاصل یک زمان سازنده در کرشت یا گفتگوهای مربوط به آن هستند. بیشتر کارها تجربی، مربوط به فضای استودیو و حتی در دست انجامند تا اینکه کارهایی تمام شده و مطلوب فضای گالری باشند.

در برنامه آبان ۹۵
شهرزاد چنگلوایی، هدیه احمدی، احسان براتی، زهرا رشید، نسرین ترک، امیر عسکری

کارهای خود را در فضای استودیو و اطراف نشان دادند.

شماره ۱ / ۲۹ – ۱۰ مهر ۱۳۹۴

بديهى است كه در يك فضاى كارگاهى نيازى به هماهنگى ميان هنرمندان نيست، برعكس برخى از روش‌هاى انتخاب كه شبيه به پاك كردن ماهى است. يعنى ابتدا ماهى را با آب سرد می‌شويند تا ترشحات لزج روى پوست از بين برود. سپس پشت چاقو را در طول ماهى از دم تا سر می‌كشند تا فلس يا پولک‌ها كنده شوند. ماهى را می‌چرخانند و در خط شكمی‌اش نزديك به باله، دنبال يك سوراخ كوچك می‌گردند. سپس نوك چاقو را در اين سوراخ فرو می‌برند و پوست را از دم تا آبشش شكاف می‌دهند. اندام‌هاى داخلى را به طور كامل خارج می‌كنند و ماهى را بار ديگر با آب سرد می‌شويند. در كارگاه اما هركس موضوعى را در پروسه توليد قرار می‌دهد. شايد هم گاهى بر حسب اتفاق توليداتى در كنار هم نتيجه‌اى به بار آورند، اما اغلب اوقات هم هيچ اتفاقى نمی‌افتد جزاينكه اجزا و اشيا به آرامى جاى خود را پيدا می‌كنند. نه اينكه يك رابطه اطمينان‌بخش متقابل ميانشان بوجود آيد يا يك ژست رسمى به خود بگيرند و يا حتى به يك مجموعه واحد بدل شوند بلكه به مرور نظام حيرت‌انگيزى در اين بی‌نظمى پديدار می‌گردد و اين شايد بهترين شكل از نمايشى باشد كه نمايشگاه‌گردان ندارد. آرش حنايى

 

هدیه احمدی/ رسول اشتری/ محمود بخشی/ الیویا دانبر/ الکس فرر/ آرش حنایی/ بندیک هیپ/ جکی ایروین/ علیرضا محمدی/ کریستین مولدریک/ آیسا رشید/ الناز صالحی/ نسترن شهبازی/ نیکل ون دویونبادن